Firefox metin yerelleştirme rehberi

Bu belge, metin yazımı ve yerelleştirmede kolaylık sağlamayı, en iyi hazırlığı sunmayı ve tutarlılığı desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu, sürekli güncellenen bir belgedir ve mevcut durumu yansıtmaktadır. Marka söylemimiz gelişmeye devam ettikçe, bu dokümanda güncellemeler yapılacaktır.

Bu rehber Firefox pazarlama metinlerinin yerelleştirilmesi açısından neden önemli?

Bu rehber, kendi dilinize çeviri yaparken nasıl bir yaklaşım kullanmanız gerektiği konusunda size fikir vermek için, Firefox'u bir marka olarak daha iyi anlamanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca firmamıza özel, yerleşmiş kelime ve yazım tercihlerini, yerelleştirme sürecinde size yardımcı olması için sizinle paylaşacağız.

Metinler tam anlamıyla birebir çeviri olmamalı, marka karakteri ve iletişim tonumuzu yansıtmanın yanı sıra, uygun kültürel ve dil bilimsel bağlamda en iyi şekilde yorumlanmalıdır. Kaynak metnin duygusal ve sembolik anlamları, hedef dile uyarlanmalıdır.

Firefox hakkında — Biz kimiz

Firefox bir tarayıcıdan çok daha fazlasıdır. Firefox, statükoya meydan okuyan ve kullanıcıların çevrimiçi haklarını savunan mücadeleci bir markadır.

Yaptığımız her şeyde kullanıcı haklarını ve ihtiyaçlarını ön planda tutuyor ve bir teknoloji firması olarak, her zaman kâr etmekten önce insanlara hizmet vermeye öncelik veriyoruz.

Firefox markası, Firefox değerlerini ilgili ürünlerimizle bir araya getiriyor.

(Mozilla, Firefox'un arkasındaki kâr amacı gütmeyen kuruluştur.)

Marka vaadi:

Firefox sizin için savaşır

Ne için mücadele ediyoruz:

Firefox, insanlara çevrim içi hayatlarında kontrol ve söz sahibi olma imkanı sunan ürünler yaratarak, kullanıcılarımız için mücadele ediyor.

Ürünler:

Karakter ve ses tonu

Kime hitap ediyoruz?

Hedef kitlemizi Bilinçli Seçiciler olarak tanımlıyoruz. Bu tanım, gerek çevrimiçi gerek çevrim dışı, bilinçli seçimler yapan veya yapmak isteyen insanları kapsıyor.

Bilinçli Seçiciler:

  • Bilinçli ve dikkatli bir şekilde tercih geliştirir ve tüketici seçimleri yaparlar
  • Eylemlerini değer ve idealleriyle uzlaştırmaya çalışırlar
  • Talepkâr müşterilerdir
  • Tüm seçenekleri değerlendirmek için çoğunlukla kendileri araştırma yaparlar

Bilinçli Seçiciler arasında özellikle hitap etmek istediğimiz iki grup bulunuyor. Duyarlı Gizliler ve Maceraperest Güçlendiriciler.

Duyarlı Gizliler:

  • Büyük ihtimalle halihazırda Firefox kullanıcılarıdır
  • Gizliliğe öncelik verirler ve dijital güvenliklerini garantiye almak için para harcamaya hazırlardır
  • İnternetin, vatandaşlarını koruma sorumluluğu olduğuna inanırlar

Maceraperest Güçlendiriciler:

  • Trend takipçileri ve trend belirleyiciler
  • Kendi yaptıkları iyi tercihlere, arkadaş ve takipçilerinin şahit olmasını isterler
  • Çevrelerini de düşünceli seçimler yapmaları yönünde etkilemek için çabalarlar

Marka Özelliklerimiz ve Firefox Marka Karakteri

ÖzellikFirefox Marka Karakteri
KararlıFirefox inandığı fikirlere göre hareket eder ve kendinden emin, net pozisyonlar alır. Ürünlerimiz, motivasyonumuzun marka vizyonumuzdan kaynaklandığını gösterir. Marka değerimiz, yaptığımız her şeyin temelinde yer alır. Kullanıcılarımıza ve ortaklarımıza iletmek istediğimiz şey de budur.
AçıkFirefox, İnternetin herkes için açık, erişilebilir ve güvenli olması gerektiğine inanır. Açık iletişim ve iş birliği için çabalarız. Biz: Açık fikirliyiz. Açık yürekliyiz. Açık kaynaklıyız. Küresel bir bakış açısı, markamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Birçok farklı dilde konuşur ve farklı açılardan bakmaya çalışırız.
DüşünceliFirefox; ihtiyaçları öngörerek, kullanıcıların özgürlük ve haklarının tehdit altında olduğu veya istismar edildiği durumlara çözüm ve alternatifler sunar. Tüm dünya ve kullanıcılarımız için en iyisini isteriz, dolayısıyla örnek teşkil ederiz. Daha iyi ürünler geliştirir, diyalog kurar, açık çalışır, iş birliği yapar, kendimizi ve başkalarını eğitir ve kullanıcılarımızı bilgilendiririz. Böylece, tüm insanlara empatiyle yaklaşırız.
RadikalFirefox, teknoloji devlerinin statükosunu ve ortak uygulamalarını sorgular ve daha iyi bir İnternet için cesur adımlar atar. İnternetin geleceğine iyimser bir şekilde bakmak radikal bir davranıştır. Kendi ihtiyaçlarımızdan önce kullanıcıların ihtiyaçlarını düşünmek de öyle. Statükoya meydan okuyoruz çünkü bunun yapılması gereken en doğru şey olduğunu düşünüyoruz.

Firefox Marka Karakteri, bütün bu özelliklerin etkileşimi ile tanımlanır. Bağlama göre, bir özellik daha belirgin veya daha az belirgin olabilir.

Firefox Karakter Matrisi

Ton

İletişim tonumuz ve dil tercihlerimiz:

Ton
Doğrudan, net, anlaşılması kolayKullanıcılarımızın kendilerini evinde hissetmesini istiyoruz, dolayısıyla herkesin anlayacağı kelime ve kavramlar kullanıyoruz.
ÖzlüKısa başlıkları, ifadeleri ve açık eylem çağrılarını seviyoruz. Karmaşık cümle yapısından veya katma değeri olmayan cümlelerden kaçınmaya çalışıyoruz.
SahiciMetinlerimiz — tıpkı ürünlerimiz gibi — insanlar için, insanlar tarafından hazırlanıyor. Kullanıcılarımızla eşit bir tonda, doğal bir dille konuşuyoruz.
DoğalEtken bir yazı dili kullanıyor ve edilgen dili nadiren, dikkatle kullanıyoruz. Yüklemsiz, eksiltili cümlelerden kaçınıyoruz. Uzun bir cümle yerine, iki kısa cümleyi tercih ediyoruz.
SaygılıFazla resmiyete kaçmadan saygılı olmak
EspriliAşırı ciddiyetsiz veya basit olmadan eğlenceli olmak
AlakadarKullanıcılarımızla, onların olduğu yerde buluşuyoruz. İçeriğimizi hızlıca kavramalı ve kişisel bir bağ hissetmeliler. Kültürel göndermeler; kültürel bağlamdan kopuk, kelimesi kelimesine değil; hitap edilen pazara uygun ve anlamlı şekilde çevrilmelidir.
İyimser ve motive ediciİnternet için olumlu bir geleceğe inanıyoruz. Zaman zaman pek iyi gitmeyen şeyler hakkında konuşsak da pozitif bir bakış açısı benimsemeyi tercih ediyoruz.
YaratıcıÖncelik bilgi ve netlikte olmakla beraber, metinlerimizde yaratıcı ve ilginç bir dil kullanmayı seviyoruz. Kulağa hiçbir zaman sıradan ve sıkıcı gelmek istemeyiz. Pazarlama kalıplarından kaçınmaya çalışırız.

Terimler Sözlüğü /Tekrarlayan terimler (SÜREGELEN ÇALIŞMA)

Belirsizlikler olması durumunda, Transvision aramasına da başvurulabilir. Bununla beraber, arama genellikle sonuç listesinde (genellikle resmi adresle birlikte) çevirilerin eski versiyonlarını gösterdiğinden, bu araç bir rehber görevi görür.